Ultralätt beläggning för elektriskt ledande textil (LIGHTex)

Diarienummer
Koordinator Grafren AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet SIP LIGHTer - 2020

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att verifiera potentialen av grafenbelagda textilier för elektriskt ledande tillämpningar. För detta kommer marknadens behov och tillgängliga lösningar att studeras och de mest relevanta nischerna för lättvikt elektrisk ledande textilier kommer att identifieras. Projekt kommer att utföras tillsammans av projektets partner samt i kommunikation med externa företag med intresse för vår lösningen. I slutet av projektet planerar vi att ha partnerns i konsortium redo att ansöka om fullskaligt FoU-projekt.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultatet av projektet kommer att vara identifierat nisch (er) där de lättvikt elektriskt ledande textilierna kan vara användbara, och uppfylla särskild krav på materialen. Baserat på denna kunskap kommer Grafren AB att vidareutveckla sin produktportfölj och fortsätta arbeta med produkt för att flyttas till marknaden och kommunicera ständigt till potentiella kunder. Ytterligare produktutveckling kan ske med framtida fullskaliga FoU-projekt, vilket leder till introduktion av de nya och innovativa Grafren-produkterna på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteten är uppdelad i flera arbetspaket (WPs) där alla partners är inblandade: - Identifiera branscher som har behov av lättvikts-ECT (WP1) - Undersök kraven på material som ska användas i dessa applikationer (WP2) - Verifiera den tekniska genomförbarheten för vår ECT för att uppfylla kraven (WP3); - Definiera de mest lovande segmenten / företagen för ECT-kommersialisering (WP4) - Analys av nästa åtgärder / nödvändiga resurser med de valda företagen (WP5) I slutskedet kommer Grafren AB att tillhandahålla resultaten och förbereda planen för vidare FoU-projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 januari 2021

Diarienummer 2020-04279

Statistik för sidan