Tunnll

Diarienummer 2017-01990
Koordinator BJÖRKS & BYBERG AB
Bidrag från Vinnova 2 869 425 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång 2015-07107-en

Syfte och mål

Projektets mål är att utveckla och distribuera en pilottjänst för "on-demand urban transportation" system (Tunnll) i en liten stad (Härnösand), validera Tunnlls genomförbarhet för passagerare och effektivitetsvinster för transportoperatörer. Resultaten av den pilottjänsten kommer att undersökas och jämföras med utförandet av befintliga kollektivtrafiklösningar.

Förväntade effekter och resultat

Tunnll-projektet är en genomförbarhetsstudie av en ICT-teknik med en ny affärsmodell som ger hållbar stadsmobilitet till förmån för svenska samhällen och förbättrad social integration. Det förväntade resultatet är validering av genomförbarheten av en ny "on-demand" stadstransporttjänst med en begränsad grupp av passagerare i en begränsad omfattning av en liten stad.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat kring följande arbetspaket: samverkan med en stad (Härnösand Kommun), rekrytering en grupp tidiga användare, utplacering Tunnll-systemet till staden i liten skala, introducering en pilottjänst för de valda passagerarna, validering Projekthypoteser och användning av de insamlade data för att bedriva forskning om urban rörlighet. Arbetspaketen är planerade att genomföras under 24 månader.

Externa länkar

Tunnll City of Härnösand Björks & Byberg AB Internet of Things

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.