Tunna filmer för starkare transparenta material - 2 - marknadsetablering & kundanpassade protyper

Diarienummer 2018-03191
Koordinator HPViCo AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups Step 2 autumn 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att bolagets innovation ”hårda tunna filmer för transparenta material” ska nå och etableras på marknaden genom att uppfylla delmålen a) en uppskalning av processen och framställning av generiska prototyper där flera olika material beläggs och kan demonstreras för potentiella kunder b) en signifikant ökning av antalet personliga kontakter med potentiella kunder c) en etablering av kundrelationer genom prototypframtagning i samverkan med kund och enligt kundens specifika behov

Förväntade effekter och resultat

Bolaget förväntas efter projektet ha flera personer anställda och flera kunder som har börjat betala för prototyputveckling. Bolagets kontakter med nya potentiella kunder beräknas ha ökat med minst en faktor fyra jämfört med situationen vid projektstart. Bolagets potential för att kunna ta en position på marknaden förväntas ha ökat signifikant. En dokumenterad kundpotential förväntas leda till en ökad attraktionskraft för bolaget hos de investerare som kommer att bidra med nödvändiga kapitaltillskott för bolagets framtida tillväxt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 4 arbetspaket: 1) Uppskalning av process och intrimning av processparametrar för att kunna belägga större ytor och leverera generiska prototyper. 2) Etablera nya och konsolidera befintliga kundkontakter via besök och identifiering av kundbehov samt uppföljning av prototypframtagning. 3) Prototypframtagning i samverkan med kund utifrån kundens behov. 4) Positionering av patent där föreläggande på patentansökan bemöts enligt tidigare strategi, justeringar av krav inför nationell fas förbereds och länder för nationell patentansökan identifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.