Tugga och svälj -ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre

Diarienummer 2018-00305
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för odontologi
Bidrag från Vinnova 466 200 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Tidig identifiering av riskpatienter och smart intervention kan förebygga malnutrition, skörhet och ohälsa hos äldre. Nedsatt tugg- och sväljfunktion hos sköra äldre ökar risken för undernäring, och därmed försämrad kroppslig hälsa och kognitiv svikt. Personer med svårigheter att tugga och svälja fångas inte upp i ett tidigt skede. Målet är att säkerställa att food oral processing fungerar problemfritt även vid ökad ålder, dvs. att förmågan att kunna äta och bearbeta mat i munnen för att sedan kunna svälja den på ett säkert och aptitligt sätt kvarstår.

Förväntade effekter och resultat

Det finns mycket stora samhälleliga vinster av att identifiera och behandla äldre individer med tugg- och sväljproblematik och därigenom förebygga malnutrition. Vi förväntar oss att en tidig identifiering av riskpatienter och individuellt anpassad rehabilitering kommer att förbättra dessa patienters nutritionsstatus.

Planerat upplägg och genomförande

Konceptets första del innefattar framtagning av metoder för identifiering och diagnostik av tugg- och sväljproblematik. Därefter byggs konceptet vidare med nutritionsbedömning, behandling, rehabilitering och uppföljning av tugg- och sväljsvårigheter. Utgångspunkten är att utveckla olika typer av testföda och en effektiv e-applikation för identifiering av tugg- och sväljproblem. Applikationen utvecklas med stöd av video och ljudupptagning via strupmikrofon, artificiell intelligens, machine learning och ansiktsigenkänning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.