Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tugga och svälj -ett koncept för ökad hälsa och välmående bland äldre

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för odontologi
Bidrag från Vinnova 409 529 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att säkerställa hälsosamt åldrande genom att värna fysisk och mental hälsa och livskvalitet. Nedsatt tugg- och sväljfunktion hos sköra äldre ökar risken för undernäring, och därmed försämrad kroppslig hälsa och kognitiv svikt. Genom att identifiera tugg- och sväljproblem tidigt, kan uppkomsten av undernäring förhindras.

Resultat och förväntade effekter

Den lösning som utvecklats under projektet är att tidig identifiering och individuellt anpassad rehabilitering kompletterat med tugg- och svälj-träningsprogram kommer att förbättra nutritionsstatus. Slutsatsen från projektet är att problemet är betydande och den föreslagna lösningen har stor potential att förbättra människors hälsa. Personer med svårigheter att tugga och svälja fångas inte upp i ett tidigt skede. Det finns mycket stora samhälleliga vinster av att identifiera och behandla äldre individer med tugg- och sväljproblematik och därigenom förebygga malnutrition

Upplägg och genomförande

En ny metod för snabb och enkel diagnostik av tugg- och sväljproblem som bygger på AI och maskininlärning är under utarbetande. Screening har hittills genomförts av 55 individer för att etablera ”proof of concept”. Därefter byggs konceptet vidare med nutritionsbedömning, behandling och rehabilitering av tugg- och sväljsvårigheter. Den långsiktiga visionen är att de framtagna metoderna ska kunna ligga till grund för att skapa tugg-, svälj- och nutritionsskolor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-00305

Statistik för sidan