Trefas PFC med SiC-baserad omvandlare för flygtillämpningar

Diarienummer 2017-01879
Koordinator QRTECH AB - Qrtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 875 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Projektet fokuserar på att ta fram styr- och kraftelektronik för en kiselkarbidbaserad kraftomvandlare som ersättare till tunga och skrymmande multifastransformatorer som idag används i flygplan. Projektets målsättning är att demonstrera och utvärdera funktionalitet för ett 5 kW 400 Hz system med trefas PFC och resonant kraftomvandlare baserad på SiC teknologi som potentiell ersättare för multifastransformatorer i flygsystemlösningar.

Förväntade effekter och resultat

Genom att utnyttja SiC baserade komponenter förväntas projektet resultera i ett system som funktionellt påvisar möjligheten och fördelarna med att ersätta existerande lösningar baserade på multifastransformatorer i framtida flygsystem. Jämfört med multifasttransformator lösningar spås det vara möjligt att halvera vikt och volym samt göra stora kostnadsbesparingar genom att helt eller delvis eliminera manuella tillverkningssteg. Projektets siktar på att generera den grund som krävs för att kunna ta konceptet vidare till serieutveckling och produktion.

Planerat upplägg och genomförande

För kraftelektronik och kraftomvandling inom fordon och flyg finns det gemensamma utmaningar när det gäller vikt-, volym- och kostnadseffektivitet. Genom att nyttja den samlade kompetensen från projektparterna skall projektet angripa tekniska och industriella utmaningar för trefas PFC system och därmed ta de första stegen mot nästa generations kraftelektroniksystem för flyg och fordon. Projektet löper under 24 månader och innefattar litteraturstudie, demonstratorutveckling, testning och utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.