Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL)

Diarienummer 2013-05616
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 706 374 kronor
Projektets löptid februari 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2013-01920-en

Syfte och mål

Projektets syfte var att undersöka förutsättningarna för att i större utsträckning automatisera arbetet med att miljöberäkna godstransporter. Projektets målsättning har därför varit att demonstrera ett fungerande system för att beräkna och redovisa mängden koldioxid som skall belasta en försändelse som samtransporteras med lastbil. Systemet som konstruerats inhämtar fordonsgenererade mätvärden för tid, position, hastighet, bränsleförbrukning och körd vägsträcka och presenterar en miljökalkyl på dessa värden kombinerat med sparade uppgifte om lastens sammansättning

Resultat och förväntade effekter

Ecotell innehåller en funktionalitet som anropar FMS system och hämtar hem och lagrar data för angivna fordon. Till databasen kan även godsrelaterad data (ID, tider, adresser, godsmängder etc.) laddas ner med hjälp av en app. En tredje funktionalitet utgörs av en hemsida på vilken användare kan göra miljökalkyler av specifika försändelser. Med detta system förväntas aktörer verksamma inom godstransporter inspireras till en fortsatt utveckling av system för miljöberäkning av transportaktiviteter. Därmed kan miljökalkyler bli korrekta, automatiska och mer kostnadseffektiva.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med följande aktiviteter: Inledande arbete som definierade tekniska möjligheter, data tillgänglighet och användares behov Konstruktion av ett automatiskt IT-system som kan hämta, lagra och bearbeta fordonsgenererad FMS-data tillsammans med ett halvautomatiskt system för att hämta godsrelaterad transportinformation från transportörer och speditörer Demonstration av systemet med fordon i vanlig transport. Informera om resultatet och kunskapen om möjligheten att utföra automatisk miljöberäkning baserad på verkliga operativa data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.