Trafiksäkerhetsinnovationer baserade på fältdata-Del 2

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Bidrag från Vinnova 7 535 778 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt var att utveckla innovationer inom området passiv säkerhet baserat på fältmässiga krockdata samt simuleringar med human FE modeller. Detta har utförts genom en analys av NASS-data där skador för bältade personer i bilar nyare än årsmodell 2000 har analyserats. Simuleringsmodeller har utvecklats liksom en analys av krockpulser från fältet (EDR-data) med vars hjälp analyser av skademekanismer utförts. Dessa resultat har sedan utgjort problemställningen för utveckling av nya koncept för säkerhetslösningar utförda av studenter vid designhögskolan

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal koncept rörande trafiksäkerhet har under projektets gång utvecklats. Dessa är under utvärdering och ett antal av dessa kommer att bilda underlag för vidare utveckling till produkter, ett nytt projekt för detta är i planeringsfasen. Två koncept har vunnit priser vid internationella bilmässor. Beräkningsmodellen som utvecklats kommer också att användas i framtida projekt, bland annat i ett samarbete med en amerikansk forskargrupp. Projektet har också givit upphov till ett nytt FFI projekt där sidokollisioner kommer att studeras med samma metodik.

Upplägg och genomförande

En stor svårighet som projektet ställdes inför var Saabs konkurs. Projektet innefattade två doktorandprojekt skulle en nedläggning av projektet få stora konsekvenser. Detta innebar att mycket tid och möda fick läggas på att omplanera projektet, både tidsplanering och ekonomi, med en ny industripartner Autoliv. Projektets tvärvetenskapliga karaktär har både inneburit problem vid planeringen av aktiviteter men även givit stora insikter av en tvärvetenskaplig innovationsprocess. En insikt är också att man inte inom projekttiden vet vilka koncept som blir verkliga innovationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.