Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Diarienummer 2016-03314
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och fälttesta IoT-lösningar för tillståndsbedömning och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Målet med projektet är att vid projektavslut fastställa prototyps funktioner och användbarhet i järnvägsväxlar och/eller järnvägsspår.

Förväntade effekter och resultat

Öppen hård- och mjukvara ska nyttjas inom projektet, vilket innebär snabbare, billigare och skräddarsydd design, och även att myndigheter och företag kan upphandla skräddarsydda produkter från ett stort antal leverantörer till en låg produktkostnad. Öppen hård- och mjukvara gynnar även öppen innovation. Förväntat resultat är utvärdering av nytta och möjliggörande av en uppkopplad infrastruktur genom billiga dataloggers.

Planerat upplägg och genomförande

Hårdvara kommer enligt kravspecifikation bygga på t.ex. Arduino. Fälttester avser växelkors, växeltungor, punktfel i spårläge och luftburet ljud/gnissel i kurvor. Fokus ligger på IoT-lösningars användbarhet, driftsäkerhet och kostnad/nytta för tillståndsövervakning av system i järnvägar. Aktörsgruppen består av ämnet drift- och underhållsteknik på LTU, Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Trafikverket, Infranord, Vossloh, Sweco Rail, Damill och eMaintenance365.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.