Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Drift, underhåll och akustik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Övergång av vägtransporter till järnväg är ett viktigt hållbarhetsmål. Men mer järnvägstransport kräver driftsäkerhet och därmed effektivt underhåll. Med sensorer i järnvägen kan fel upptäckas på ett tidigt stadium. Dock är mätsystem för tillståndsövervakning vanligtvis dyra i inköp. Syftet med detta projekt är att utveckla en mätenhet för tillståndsövervakning av järnväg baserat på billiga sensorer och öppen elektronik. Målet med projektet är att vid projektavslut fastställa prototyps funktioner och användbarhet i spårväxlar eller rakspår.

Resultat och förväntade effekter

Vi har inom projektet: - Utvärdering av olika sensorer i labb och konstruerat en mätenhet och mätt i järnvägsspår - Genomför en workshop för idégenerering (ISBN 978-91-7583-989-9) - Skrivit en forskningsrapport (ISBN: 978-91-7790-265-2) - Trafikverket har specificerat krav och upphandlat mätenheter - Skrivit ett avsnitt i In2Rail D2.4 EU-projekt - Utvecklat ny kurs på LTU (D0020B, IoT) och delar i andra kurser - Två examensarbeten inom området har genomförts - Parallellt utvecklade mätenheter av parterna Sweco, Trafikverket, Damill och LTU

Upplägg och genomförande

Efter uppstartsmöte genomförde vi en workshop med 635-metoden, för att svara på frågorna var, vad och hur vi ska mäta. Workshopen resulterade i ca. 40 frågeställningar vid införsel eller utökade av sensorer i järnvägar, samt ca. 80 idéer på tillämpningar/fenomen för sensorer i järnvägar. Inom projektgruppen utvecklades prototyper parallellt. I återkommande möten under projektets gång utbytte vi erfarenheter. Prototypen som vi utvecklade på Luleå tekniska universitet tillsammans med projektparterna, utvärderade vi i labb och i fält.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03314

Statistik för sidan