Textila fibrer från rennäringen - ny möjlighet för cirkulär ekonomi baserat på slakteriavfall

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - A1
Bidrag från Vinnova 486 500 kronor
Projektets löptid september 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Följande projekt syftar till att undersöka och utvärdera möjligheterna att industriellt utvinna textila fibrer ur slaktbiprodukter som kasseras, i detta fall senor från renar. Målet är att i en förstudie utvärdera hur textila fibrer kan utvinnas från senor på ett ekonomisk och miljömässigt hållbart sätt i ett cirkuläret system för att i ett fortsatt projekt planera och utveckla möjligheterna för tillverkning och förädling i större skala.

Förväntade effekter och resultat

Att ta tillvara slakteribiprodukter och förädla dessa skulle förutom att stärka det cirkulära flödet också skapa ekonomisk tillväxt och nytta för rennäringen. Ett lyckat resultat skulle också möjliggöra industriell tillverkning av fibrer i Sverige med svensk råvara från slakteriavfall som utgångspunkt. Projektet bidrar också till att lyfta gamla traditioner inom resurshushållning till ett industriellt perspektiv där målet är välfärd utan negativ miljöpåverkan.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ska den nuvarande traditionella förädlingsmetoden utvärderas gällande hur den ska vidareutvecklas och effektiviseras. För att få en bild över den ekonomiska potentialen för fibrer tillverkade från rensenor ska nuvarande och nya avsättningsområden utvärderas. Analysen förväntas resultera i en sammanställning av intressenter, behov och potential för bildandet av ett konsortium för steg 2.Vidare kommer en modell inför steg-2 ansökan för jämställdhetsintegrering att tas fram som särskilt lyfter fram kvinnliga idébärarnas betydelse i en mansdominerad rennäring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02434

Statistik för sidan