Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Textil designmetod för framtidssäkrad up-cycling

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 4 859 207 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri

Syfte och mål

Projektet har som mål att utveckla en guideline, en Återvinningsnyckeln (ÅN), som textilindustrin kan integrera i sina produktutvecklingsprocesser för att sluta materialcyklerna och bidra till en cirkulär ekonomi. Genom att samverka med representanter i hela produktionskedjan tillsammans med kravställare kan vi bygga en tvärdisciplinär förståelse.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra till att rutiner kring hur inköpskrav säkerställs kopplat till återvunnet material så att industrin kan garantera funktion och kundvärde hos slutanvändaren. Långsiktigt bidrar vi till att textilindustrin bidrar till att uppfylla Agenda 2030 för den globala marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledning genom pulsmöten. Benchmarking, Kartläggning och katalogisering av befintliga designverktyg och metodstöd samt regelverk kopplade till cirkulär produktutveckling. Value mapping av befintliga teknologier och deras egenskaper. Gemensamma workshops för att identifiera varför befintliga stödsystem inte används och identifiera inköpskriterier samt workshops med upphandlare respektive produktutvecklare som använder sig av textilt material. Resultatspridning genom publikationer och aktivitet på sociala medier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2021

Diarienummer 2021-03720

Statistik för sidan