Testbädd Aktivt och hälsosamt åldrande

Diarienummer 2018-03714
Koordinator Norrbottens läns landsting - Regionala utvecklingsenheten
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång 2018-02475-en

Syfte och mål

Åldrande befolkningen är idag en av våra största samhällsutmaningar. Föreberedelseprojektet syftar till att skapa beslutsunderlag för att under hösten 2019 etablera en testbädd för lösningar som möjliggör ´ett aktivt och hälsosamt åldrande’. Förberedelseprojektets mål är att säkra ett långsiktigt projektpartnerskap, validera testbäddens värdeerbjudande gentemot testbäddens användare, samt utveckla och förankra beslutsunderlag för samtliga projektpartners inför genomförandeprojektet.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden fokus på prevention och promotion av hälsosamt åldrande detta gör den både gränsöverskridande och unik där Norrbottens demografiska försprång skapar en intressant testgrupp. Genom en fungerande affärsmodell gentemot testbäddarnas användare och tillgängliggörande av Norrbottens unika historiska vårddata i form av en Open Access plattform kommer testbädden erbjuda lägre risk, kortare ledtider, effektivare testperiod och validerade resultat för testare. Projektet kommer att resultera i en ansökan för genomförandeprojektet

Planerat upplägg och genomförande

Genom intervjuer, workshops, och kartläggningar kommer projektet säkra ett långsiktigt partnerskap samt utveckla och förankra beslutsunderlag för samtliga partners i genomförandeprojektet. För att validera testbäddens värdeerbjudande och säkerställa testbäddens attraktivitet kommer potentiella testare involveras i förberedelseprojektets referensgrupper. En jämställdhetsanalys med tillhörande åtgärdsplan tas fram för hur den planerade testbädden ska integrera jämställdhetsaspekter. Vilket resulterar i en gemensam ansökan för genomförandeprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.