Tendo - en ny livskvalitet för personer med grepprelaterade begränsningar

Diarienummer
Koordinator Tendo AB
Bidrag från Vinnova 891 890 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 2 - hösten 2018

Syfte och mål

Drygt 5% av västvärldens befolkning lider av grepprelaterade begränsningar i vardagen, orsakade av olyckor, åldersåkommor eller sjukdomar som t ex stroke eller reumatism. I detta projekt ska vi genomföra utvecklingsaktiviteter syftande till att närma oss marknadsintroduktion av vår greppassisterande handske, en unik lösning baserad på modern robotteknologi. Målet är att framgångsrikt ha genomfört en användarstudie och test av prototypen i en operativ miljö. Dessutom planerar vi att genomföra tekniska utredningar i syfte att ta fram en lösning för kommersiellt bruk.

Förväntade effekter och resultat

Effekter: Klarlagd användarupplevelse av funktionalitet och prestanda. Feedbacken från studien kommer att ha en avgörande betydelse när slutversionen för ett kommersiellt bruk tas fram samt för våra fortsatta insatser inom forskning och innovation. Behovet av dyra kirurgiska ingrepp kommer att reduceras markant som ett resultat av att vår produkt vinner insteg på marknaden. Projektet resulterar i en första version av produkten Greppassisterande handske. Denna kommer i sin tur att ligga till grund för framtagande av anpassade versioner för särskilda ändamål.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med AP1 där en användarstudie genomförs. Här sker bl a prototypvalidering och kravinsamling angående slutprodukten. Sofie, Pontus, Robin, Joe + medicinsk rådgivning från sjukhus medverkar. AP2 innefattar utredningar kring konstruktion och tillverkning. Aktiviteter är bl a simuleringar samt utredning kring kvalitetssäkring och tillverkningsmetoder.Sofie, Pontus, Robin, Joe, + expertis från HN Engineering samt Testingenjör medverkar. Projektet pågår till Q4, 2019.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.