Tendo - en ny livskvalitet för personer med grepprelaterade begränsningar

Diarienummer
Koordinator Tendo AB
Bidrag från Vinnova 891 890 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Tendo AB har utvecklat en minimalistiskt assisterande robotteknologi som hjälper individer att släppa, hålla och greppa objekt intuitivt. Syftet och målet med projektet var att gå från prototyp till en validerad s.k. Demoversion. Trots utmaningar med försenade leverantörer har projektet fortlöpt mycket bra och företaget har inte endast utvecklat en ny version av tekniken som är betydligt närmre en kommerseialiseringsbart produkt, utan har även validerat tekniken med användarna och intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Sammanfattningsvis har projektet bidragit till att vi idag kan visa upp en DemoVersion av vår validerade teknik - en smidig lösning som väger under 200 gram och ser rent estetiskt ut som attraktivt produkt - inte en prototyp. Förutom våra tekniska framsteg så kom det fler positiva utfall från projektet. Exempel är en ny patentansökan, ny och djupare förståelse för användarens krav och en möjlighet att demonstrera vår teknik på vår branschs världskongress i Japan i år - en enorm bekräftelse från industrins främsta aktörer.

Upplägg och genomförande

Innan projektet påbörjade fördelades huvudansvaret för varje arbetspaket till en person i teamet, vars uppgift var att driva arbetet och rapportera till koordinatorn och övriga arbetsledare. Alla paket påverkar varandra och det krävdes ett nära samarbete. Ett delprojekt blev mycket försenat pga en försenad leverantör men tack vare kreativa dellösningar kunde övriga delprojekt fortlöpa med mindre modifikationer och omfördelningar av timmar. Överlag fungerade samarbetet väl men vissa projekt visade sig vara större än tänkt. Tendo AB fick därför anställa en projektanställd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2018-03188

Statistik för sidan