Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

TACO (insTruction innovAtion for Cognitive Optimisation)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Avdelningen för Produktionssystem
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion - våren 2019

Syfte och mål

Digitalisering och kognitiv beslutsstöd utgör trender inom teknikutvecklingen som kan möta demografiska utmaningar och möjliggöra en större inkludering och tolerans för människors individuella förutsättningar inom tillverkningsindustrin. Genom att förbättra arbetsinstruktioner och anpassa dem till nya teknologier och utforma strategier för digitalisering av produktionsnära system ämnar TACO-projektet att ta itu med både existerande och framtida utmaningar som påverkar den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

TACO-projektet förväntas bidra till ökad digitaliseringsmognad hos de deltagande företagen, samt minska den mentala arbetsbelastningen för den produktionsnära personalen genom mer effektiv informationsdelning.

Planerat upplägg och genomförande

De deltagande företagen kommer att ha egna utvecklingsarbeten kring informationsdelning och arbetsinstruktioner som involverar både digitalisering och nya arbetssätt. Inom ramen för detta, bidrar TACO-projektets tre fokusområden med både kunskap från forskning och erfarenhetsutbyte: - Digitalisering. Hur ser mognaden och strategier ut inom digitalisering? - Delning. Hur och vilken information och kunskap kan delas bland produktionsnära personal? - Design. Hur utformas stöd för effektiv delning och digitalisering av information och kunskap?

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2021

Diarienummer 2019-03119

Statistik för sidan