Systemstöd för beteendeförändring inom ramen för det hållbara arbetslivet

Diarienummer 2018-01058
Koordinator Behavioral Informatics AB - Uminova Innovation
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Utveckling av ett digitalt systemstöd (PROBITS), tillsammans med företagshälsovården, att användas som verktyg för att arbeta med individers beteendeförändringar (levnadsvanor) i syfte att möjliggöra ett hållbart arbetsliv.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av en tekniskt fungerande demoversion med hög grad av användbarhet för deltagarna (användare och behandlare). Mjukvaran hjälper deltagarna att långsiktigt förändra levnadsvanor t.ex. i form av ökad fysisk aktivitet. En affärsmodell med tidsbegränsade licenser utvecklas och valideras.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets första hälft sammanställs en kravspecifikation och utifrån den kommer en demoversion av mjukvaran att utvecklas. En mindre pilotstudie inom företagshälsovården kommer att användas, och deltagarnas förståelse och användbarhet av programvaran kommer här att vara i fokus. Under den senare delen av projektåret utvärderas resultaten i form av beteendeförändringar (särskilt fysisk aktivitet) i en utökad pilotstudie. En fungerande affärsmodell byggd på tidsbegränsade licenser tas fram och valideras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.