System och tjänster för mobilitet

Diarienummer 2016-03482
Koordinator NOBINA TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 631 443 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att skapa mer insikt om pusselbitarna kring Maas, samt att ta ett steg ytterligare kring ett case. Insikter och förstudier har levererats, case har inte materialiserats under 2017

Resultat och förväntade effekter

Förstudierna avseende resplanerare, betalningar samt helheten kring ekosystemet har bidragit till ökad insikt såväl för intressenterna i projektet som i den bredare Drive Sweden gruppen. Bland annat används i många olika sammanhang den definition av Maas som arbetades fram inom förstudien kring ekosystem. De case som vi antog skulle materialiseras under 2017, kommer tillsammans med andra nya case komma igång under 2018

Upplägg och genomförande

Förstudie uppläggen fungerade väl och samtliga intressenter har bidragit till förstudierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.