Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenskt hållbart grafen

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2021 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektets mål är att visa på grafens potential genom att skapa projekt som minskar eller eliminerar hinder inom områdena: demonstration av grafen i applikationer, standardisering och karakterisering, arbetsmiljö och säkerhet, cirkulära flöden, testbäddar och kompetensförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skapar finansieringsmöjligheter genom att erbjuda tre extra utlysningar i SIO grafens portfölj under perioden 2021-2024. Programkontoret koordinerar, skapar synergieffekt mellan projekt och kommunicerar potentialen för grafen.

Planerat upplägg och genomförande

Inriktning och ramar för utlysningarna kommer att definieras. Planen är att kartlägga utmaningsområden och stödja konsortier som söker projekt i utlysningen. Medverkan i nationellt och internationellt standardiseringsarbete kommer att stödjas samt synergier mellan projekt för att stimulera kunskapsutbyte skapas. Workshoppar som stöd i konsortiebildning och för att skapa synergier mellan projekt kommer att arrangeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2021

Diarienummer 2021-01978

Statistik för sidan