Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svensk innovativ småskalig kraftvärme för underutnyttjade askrika bränslen med global tillämpning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Energi och Cirkulär Ekonomi, Borås
Bidrag från Vinnova 496 201 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra en resurseffektiv småskalig biokraftvärmeproduktion genom globalt utnyttjande av askrika restprodukter från jordbruket och samtidigt möjliggöra produktion av aska lämpad för uppgradering till värdefulla produkter. Målet är att öppna möjligheter för mer effektiv användning av askrika biobränslen för elproduktion och initiera en utveckling mot omfattande utnyttjande av dessa möjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Aktörernas behov i Sverige, Kambodja, Kina och Vietnam har identifierats Applikationer med lovande potential har identifierats Förutsättningar för introduktion på en global marknad har kartlagts Aktörer för innovationssamarbete har engagerats i projektet Ett utkast till konsortieavtal finns tillgängligt Tänkbara lokaliseringar och värdar för demonstrationsanläggningar i Sverige och utomlands har identifierats En plan för vidareutveckling och genomförande av lösningen har formulerats

Upplägg och genomförande

Upplägg, genomförande och analys baseras på bedömningar av marknaderna för produkterna, möjliga prestanda för de innovativa processerna, återstående behov av FoU, konkurrerande alternativ, engagemang från kommersiella teknikleverantörer och möjligheter att hitta lämpliga demonstrationsställen och identifiera processen och tillämpningen som visas som den mest lovande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2018

Diarienummer 2018-00389

Statistik för sidan