Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 22 058 225 kronor
Projektets löptid maj 2019 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Genom att etablera världens första automatiserade sorteringsanläggning för post-consumer textilier i industriell skala bidrar SIPTex till mer cirkulära och mer hållbara textilkretslopp. SIPTex utgör ett nytt steg i den textila värdekedjan och skapar förutsättningar för ökad resurseffektivitet och lönsamhet i hanteringen av ökande mängder insamlat textilavfall och för ökad fiber-till-fiber-återvinning av textil.

Förväntade effekter och resultat

SIPTex bidrar till Sveriges position som föregångsland inom cirkulär ekonomi. Projektet arbetar mot sex effektmål som förväntas vara uppfyllda fem år efter avslutat projekt: 1.Ökad cirkuläritet i textila värdekedjan 2.Bidrag till säkrad råvarutillgång för textilproducenter 3.Etablerad automatiserad textilsorteringskapacitet i Europa 4.Fungerande marknader för återvinningstextilier 5.Etablerat ”ekosystem” av aktörer längs den textila värdekedjan 6.Införda styrmedel för mer cirkulära textilkretslopp och strategier för riskfri användning av återvunna textilfiber

Planerat upplägg och genomförande

Projektupplägget är att skapa förutsättningar för en affärsmässig drift av SIPTex-anläggningen efter avslutat steg 3 projekt. Förutom projektkoordination omfattar projektet tre driftorienterade arbetspaket och fyra marknadsorienterade arbetspaket: Drift Byggnation och drift av SIPTex-anläggningen Sorteringsoptimering Effektiv hantering av textilavfall Marknader Marknader och affärsmässighet Kvalitetssäkring av recycling-produkter Miljöbedömningar av recycling-produkter Aktörssamarbete

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 april 2020

Diarienummer 2019-00836

Statistik för sidan