Sustainable traffic of autonomous vehicles in smart-parking management

Diarienummer 2017-03028
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Göteborg
Bidrag från Vinnova 879 100 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2016-05450-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka vinster med att guida förare till en parkeringsplats genom att betrakta hela trafiksystemet. Målet är att - Utveckla guidningsalgoritmer baserat på optimering som skulle kunna implementeras som en molnservice - Identifiera olika intressenters (parkerare, stadsplanerare, parkeringsbolag etc.) aspekter för att kunna formulera bästa möjliga guidning i optimeringen - En visuell demonstration av effekterna av att guida parkerande bilar - Utvärdering av attityder hos användare och intressenter

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att illustrera hur en holistisk policy för guidning av parkerande bilar kan förbättra trafiksituationen och som resultat få effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att samla intressenter representerad av projektpartner för att identifiera allas aspekter. Baserat på dessa modellera och formulera optimeringsproblem för parkeringstrafik i en för intressenterna representativ miljö. Resultat av optimeringen kommer ge en global policy som kommer att illustreras genom en visuell simulering. Intervjuer kommer ligga till grund för kartläggningen av attityder

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.