SUMMIT - SUstainability, sMart Maintenance och fabrisksdesIgn Testbed

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

SUMMIT fokuserar på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata) och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering och dess koppling till industriella dataset). VDL kommer att erbjuda möjligheten till extern uppkoppling via internet samt fysisk access för att möjliggöra samarbete kring utveckling, testning och demonstration av digitala lösningar i projektets industriella fallstudier.

Förväntade effekter och resultat

Önskad effekt är att öka hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja den fulla potentialen med analys av produktionsdata inom design av produktionssystem och underhåll. SUMMIT resulterar i ökad hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja analys av produktionsdata inom design och underhåll.

Planerat upplägg och genomförande

SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter för ökad konkurrenskraft inom området produktionsutveckling. En typisk procedur för ett testcase inom SUMMIT: 1. Samla in och streama industriell data till VDL 2. Modellera scenarier för fabriksdesign och/eller smart maintenance 3. Analysera resultaten av modellerna via utvärderingar i multidisciplinära team 4. Skapa konceptuell lösning för integration av beslutsstöd i industriell miljö

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04773

Statistik för sidan