Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SUMMIT - SUstainability, sMart Maintenance och fabrisksdesIgn Testbed

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet SUMMIT är uppfyllt och överträffat, nytta till industrin i form av högre OEE (Förebyggande underhåll och effektivare design av fabriker), lägre utsläpp (Mindre resbehov för fabriksdesign, samt lägre utsläpp från fabriker pga bättre design och underhåll) och bättre arbetsmiljö (mer inkluderande design av fabriker) kan redan ses i de demonstartorer som är utförda i industrimiljöer.

Resultat och förväntade effekter

SUMMIT testbädd har redan genererat effekter i industriella miljöer och fler förväntas. Effekter på medellång sikt förväntas vara mer socialt hållbara och attraktiva arbetsplatser, OEE över 85%, högre driftseffektivitet och minskad miljöpåverkan, föreskrivande underhållslösningar som utvecklats och används i industrin. Långsiktiga effekter som förväntas är mer resurseffektiva produktionssystem som tillämpar miljöeffektivitets- och cirkularitetsprinciper med nollpåverkan eller nettopositiva effekter på miljön, nollfelproduktionssystem och OEE över 90%.

Upplägg och genomförande

SUMMIT hade 21 partners aktiva genom projektet och flera demonstratorer och arbeten genomfördes parallellt där stormöten ca en gång per halvår arrangerades för att hålla ihop hela grupperingen. De flesta demonstartorer i testbädden genomfördes med 3-4 partners aktiva per arbetsuppgift som huvudaktörer där både Universitet/institut, tillverkande företag och konsulter samverkade för att säkerställa bra resultat och hög industrinytta.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2021

Diarienummer 2017-04773

Statistik för sidan