Streetsmart

Diarienummer 2017-05499
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NECS
Bidrag från Vinnova 1 384 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Beslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en