Streetsmart

Diarienummer 2017-05499
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NECS
Bidrag från Vinnova 1 384 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation för fordonsindustrin