Streetsmart

Diarienummer 2017-05499
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd NECS
Bidrag från Vinnova 1 384 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång 2016-05460-en

Syfte och mål

Detta projekt handlar om att ta fram energioptimerad hastighetsstyrning för tunga fordon där hänsyn tas till omgivningsparametrar. Fokus kommer att vara på dynamiska miljöer, där variabler som exempelvis önskad hastighet ändras ofta. Ett tidigare projekt har visat på en besparingspotential på upp till 13% i simuleringsmiljö. Syftet med detta projektet är att visa på implementerbarheten i lösningarna och uppnå åtminstone halva besparingen under verkliga förhållanden.

Förväntade effekter och resultat

Huvuddelen av projektets resultat består i att anpassa tidigare framtagna energioptimerande styrning för implementation och utvärdering i en lastbil. Genom detta kommer värdefull erfarenhet och förståelse fås för förutsättningarna att föra resultaten vidare mot produkt. Projektet kommer också att undersöka och föreslå ett arkitekturellt styrsystemsgränssnitt mellan hastighetsstyrning och hybridsystemet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs till största delen av en heltidsdoktorand anställd av Scania i samarbete med KTH. Både KTH och Scania kommer dessutom bidra med eget arbete utöver doktorandens insats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.