Stickskydd

Diarienummer 2016-02747
Koordinator HEMCHECK SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 71 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Syfte och mål

Målet för projektet var att på ett spårbart sätt visa att det nyutvecklade stickskyddet uppfyller de gällande regulatoriska kraven vilket säkerställer att produkten på bästa sätt skyddar användaren mot stickskador. Vi ser att projektet har uppfyllt målet genom att visa att stickskyddet mekaniskt uppfyller kraven i SS-EN ISO 23908:2013 och att alla tester och dokumentation har gjorts på ett spårbart och regulatoriskt riktigt sätt.

Resultat och förväntade effekter

Kraften för att aktivera stickskyddet (låsa upp det) i enlighet med tänkt användning bestämdes till 7N. Kraften för att forcera stickskyddet på oanvänd enhet bestämdes till 37N. Då kraften applicerades i 10 graders vinkel blev utfallet 25N. Kraften för att forcera stickskyddet på använd enhet bestämdes till 35N. Då kraften applicerades i 10 graders vinkel blev utfallet 25N. Alla reultat var innom fastställda acceptanskriterier.

Upplägg och genomförande

1. Utvärdering av kraven i SS-EN ISO 23908:2013. 2. Riskanalys för bestämning av acceptanskriterier. 3. Utformning och framtagning av mätutrustning. 4. Mätningar 5. Beräkningar och sammanställningar av data. 6. Rapportering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.