Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sthlm Digital Parking

Diarienummer
Koordinator Univrses AB - Univrses
Bidrag från Vinnova 2 558 741 kronor
Projektets löptid november 2020 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI - juni 2020

Syfte och mål

Bilar är parkerade 95% av sin tid men trafiken i en stad utgörs till 74% av bilar som letar efter parkeringsplats. Problemet förvärras av begränsade resurser hos väghållaren; geodata är ofullständig och ofta gammal vilket gör det svårt att koordinera resurser och att planera på ett effektivt sätt. Målet med Sthlm Digital Parking är att med hjälp av AI samla in relevant information via smartphones som monteras i taxibilar som ändå rör sig i staden. Mål: 1. Kartläggning av gatuparkeringar i realtid 2. Dynamisk uppdatering av befintliga kartor 3. Utforska täckningsgrad och Fleet Sensing

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla en teknologi som är färdig att använda tänkt att möjliggöra för städer att bli hållbara och attraktiva att leva i. Bättre funktioner rörande parkering betyder minskad trafik, och på så vis även minskade utsläpp av koldioxid samt en minskad yta som behövs till parkeringsplatser på gatorna. Medborgare kan använda informationen för att optimera sin planering kring pendling och prioritera kollektivtrafik. Konsortiet kommer också att undersöka nya affärsmodeller och möjligheter kring konceptet “sensor-fordon”.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna sträcker sig över två år och startar sent år 2020. De första 6 månaderna kommer konsortiet att fokusera på att samla data, detektion av objekt och forskning kring möjligheter med rörliga sensorer. De efterföljande 12 månaderna kommer perceptionsförmåga testas, påbörja olika aggregeringsmetoder för objekten samtidigt som utveckling och test av en funktion för att styra och observera insamlingen av data. Den sista månaden av projekttiden kommer man att fokusera på testning och att robustifiera teknologin samt sprida resultaten av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2020

Diarienummer 2020-02929

Statistik för sidan