Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Stadslabbet - en AR-baserad app för medborgardriven dialog och samskapande.

Diarienummer
Koordinator Utopia arkitekter AB
Bidrag från Vinnova 1 958 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Civic tech
Ansökningsomgång Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

Syfte och mål

I projektet Stadslabbet utvecklar Helsingborgs kommun tillsammans med Utopia Arkitekter nya sätt för kommunen att arbeta i dialog- och samskapandeform. Fokus för projektet är utvecklingen av en app där medborgare och tjänstepersoner i en Augmented Reality-baserad 3D miljö kan samverka i dialog och konkret samskapande av så väl framtida som pågående stadsutvecklingsprojekt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för medborgare, men även andra intressenter, att delta aktivt i stadsutvecklingsprocessen, vilket i sin tur kommer att generera bättre processer och resultat.

Förväntade effekter och resultat

Förståelse - genom möjligheten att ta del av 3D-modeller av stadsbyggnadsprojekt i skala 1:1 och samtidigt se platsens förutsättningar och projektets intentioner förstärker vi förståelsen för projektens utmaningar och möjligheter. Dialog - genom möjligheten att lämna kommentarer och föra diskussioner med projektets relevanta intressenter skapar vi möjligheten till meningsfull interaktion för alla. Samskapande - genom möjligheten att påverka 3D-modeller och bidra med egna förslag till hur platsen ska utformas skapar vi grunden för en iterativ utvecklingsprocess för alla.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i fyra tydlig avgränsade faser under perioden 1/1-2021 till 30/10-2021. De fyra olika faserna är: Uppstart och samsyn - 20210101 20210228 Utforskning och labb - 20210301 - 20210430 Konceptutveckling - 20210501 - 20210531 Utveckling & dokumentation + demonstration - 20210815 20211030 + icke specificerad tid för demonstration Innehållet i de olika projektfaserna finns beskrivet i Projektbeskrivningsmallen som lämnades in som en del av ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2021

Diarienummer 2020-03588

Statistik för sidan