Spelifiering av den globala talangjakten

Diarienummer 2018-02096
Koordinator PLAYITFAIR AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Att vidareutveckla prototyp, inbyggda processer och affärsmodell till ett mer komplett virtuellt Assessment Center som potentiella kunder kan ta ställning till för användning i större skala i syfte att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla talanger. Lösningen ska visa hur teknologi såsom spelifiering, VR/AR och AI ska kunna bidra till ökat engagemang, fördjupade upplevelser, bättre precision, ökad inkludering eller ökad effektiviteten i bedömningen samt lägga vikt vid jämställdhetsaspekter.

Förväntade effekter och resultat

Att få kunskap om vilken lösning och affärsmodell som behövs för att potentiella kunder ska kunna ta ställning till nyttan och vilja investera i den. Vi bedömer att förevarande projekt möjliggör ett insteg på marknaden och att fortsatt utveckling ska kunna finansieras genom investeringar från kunder. Långsiktiga förväntade effekter är att vi också har utvecklat forskningsmetodik och publicerar vetenskapliga rapporter samt även inlett en internationell expansion.

Planerat upplägg och genomförande

I det här projektet vill vi undersöka hur vi kan åstadkomma ett lämpligt språng i teknikutvecklingen samt den ökade individualisering som det digitala möjliggör. Vi vill också expandera och fördjupa de inbyggda processerna (algoritmer och manus/scener) som är baserade på teori om kompetensbedömning - med genusperspektiv. En tredje avgörande komponent är analytiskt utvecklingsarbete omkring arbetspsykologisk testning för att säkerställa träffsäkerhet i bedömningen och att generera rapporter. En fjärde avgörande del är att driva en referensgrupp.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.