SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Socialhögskolan
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Syfte och mål

Tillsammans med kunskapspartners och behovsägare inom Helsingborgs stad utvecklat och testat behovsdrivna processer och metoder, med konkreta exempel, för stöd till sociala innovatörer. Delmål: a) En process för att upprätta en testmiljö för sociala innovatörer hos behovsägare är utvecklad och testad. b) En behovsdriven process för att stötta sociala innovatörer att utveckla sina idéer och iterera fram och implementera affärsmodeller är utvecklad och testad. c) En plan och struktur för regional/nationell implementering och spridning av processer och metoder är etablerad.

Förväntade effekter och resultat

1. Kontaktytan mellan behovsägare och sociala innovatörer har tydliggjorts och skapat förutsättningar för samskapande sociala innovationsprocesser. 2. Ett större antal sociala innovatörer når ökad kvalitet och relevans på sina idéer. 3. Ett större antal sociala innovatörer har utvecklat en affärsmodell och visuell/kommunikativ idé. 4. Ett större antal sociala innovatörer har implementerat sin idé. 5. Innovationsfrämjare och behovsägare runt om i landet samarbetar för att med ett jämställt urval rekrytera och stötta sociala innovatörer utifrån identifierade behov.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckla och testa en process för att: 1. identifiera avgränsade samhällsutmaningar och att jämställt rekrytera sociala innovatörer för att adressera dessa, 2. upprätta testmiljöer för sociala innovatörer utifrån identifierade behov, 3. stötta sociala innovatörer att iterera fram en affärsmodell, en visuell identitet och kommunikativ idé, 4. stötta sociala innovatörer att implementera sin idé hos behovsägare/marknaden. 5. Dokumentera och kommunicera utvecklade och testade metoder och processer, samt tagit fram en plan och struktur dess implementering och spridning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-03515

Statistik för sidan