Smartare smälta - Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion

Diarienummer 2017-01859
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Sensorer kan idag ge momentana värden från en stålsmälta men det är mycket bättre om kan dessa mätvärden kan ges kontinuerligt och i realtid. Syftet är att på så sätt erbjuda en bättre processkontroll till lägre kostnad genom bättre hantering av råvaror och energi, samt mindre manuell hantering i en annars krävande arbetsmiljö. Målet är att med nya byggsätt få kontinuerliga mätvärden ur stålsmälta med hjälp av keramiska sensorer och optik, för vinster i processkontroll, energibesparing och säkrare arbetsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat ligger i ny kunskap om keramiska sensorik och lansdesign vad gäller byggsätt och materialval, som tillsammans med mätapparatur ska demonstrera att mätvärden kan ges direkt och kontinuerligt ur en stålsmälta. De viktigaste effekterna förväntas bli säkrare arbetsmiljö, lägre miljöpåverkan, lägre produktionskostnader och en mer precis produktion av avancerade stålprodukter. För tillverkare av sensorer kan resultaten ge en ny plattform för produkter med mätlansar som ger värdefulla mätvärden direkt och kontinuerligt ur en stålsmälta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets forskargrupper kommer ta fram nya sensorer och bärare, och tillsammans med SMT och Agellis att pröva dem vid SMTs experimentanläggning och en produktionsanläggning i Sandviken. Företagen har huvudansvar men får stöd av forskningsaktörerna för att arbeta med benchmarking, marknadsstudier, och studier för att uppskatta kostnad och vinst i olika sensorlösningar. Till vissa av våra workshoppar kommer även externa parter att vara inbjudna, där SSAB och Outokumpu har visat stort intresse att delta. Inför varje workshop ska varje arbetspaket presentera en statusrapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.