Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta strömgivare för nätverk av elektriska drivsystem

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen för elkraftteknik
Bidrag från Vinnova 235 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att demonstrera potential hos kretskortskonceptet benämnt ”smart strömgivare”. Ett viktigt syfte har varit att mät ström från ett elektriskt drivsystem med en hög samplingsfrekvens för att kunna möjligöra självdiagnostisering. Utöver detta skall kortet vara kapabelt att behandla den mätdata som samlas in samt kunna kommunicera dessa data till ett nätverk av elektriska drivsystem. Projektresultaten kan även summeras i en kombination av skräddarsydd och serieproducerad hårdvara som, tillsammans, uppfyller alla satta projektmål.

Resultat och förväntade effekter

De framtagna projektresultaten under denna genomförbarhetsstudie möjliggör för projektets parter att kunna fortsätta implementeringen av det “smarta strömgivarkonceptet” i en komplett experimentell setup. Denna setup består av en elmaskin matad med en frekvensomriktare vilken inkluderar självdiagnosticering baserad på de nu framtagna projektresultaten. När detta är genomfört skall uppkopplingen kopplas till ett nätverk för att möjliggöra ytterligare processande av uppmätt högfrekvensdata.

Upplägg och genomförande

Projektet har löpt smidigt tack vare den sammanlagda expertisen från alla projektets parter. Detta har möjliggjort att den bästa hårdvarulösningen, inklusive skräddarsydda komponenter, för den ”smarta strömgivaren” framtagits. Ett antal riskmoment inom ramen för projektet har även undvikits tack vare den industriella expertis som tillförts projektet från ABB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Diarienummer 2017-03569

Statistik för sidan