Slaggbildningsförlopp i LD genom innovativ kalkanvändning, slaggkontroll/Slaggkontroll I

Diarienummer 2018-03913
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Mineral och metallurgi
Bidrag från Vinnova 2 025 622 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2018-02825-en

Syfte och mål

Målet med projekt är att verifiera teoretiska överväganden samtidigt som en kalkinnehållande ”boosterbrikett” tas fram. Följande mål är specifika för projektet: - Att utveckla grundläggande kunskaper som gör det möjligt att optimera LD-processen. - Att utveckla och tillverka en provtagningsutrustning som kan ta slaggprover under hela slaggbildningsförloppet. - Att utveckla och producera en kalkinnehållande boosterbrikett som möjliggör en tidig fosforrening. - Att optimera slaggbildningsförloppet utifrån kalkmängd.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en ny slaggprovtagningsutrustning, ett nytt recept på en slaggboosterbrikett samt verifiering av de slaggbildningteorier som genererats baserat på fullskaleförsök. Detta kommer att utgöra en bas för framtida optimering av slaggbildningsförloppet i LD-processen, antingen genom industripartners eget arbete eller i ett framtida forskningsprojekt med fokus på slaggbildning i fullskala.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet Slaggkontroll är uppdelad i fem olika arbetspaket. Arbetspaket 1 fokuserar på slaggbildningen och dess reaktioner. I arbetspaket 2 kommer nödvändig utrustning för slaggprovtagning, inklusive temperaturmätning, för LD-processen att utvecklas. Arbetspaket 3 kommer att utveckla ett recept på en kalkinnehållande ”boosterbrikett" vilket möjliggör en snabb kalkupplösning. I arbetspaket 4, kommer provtagningsutrustningen och teorier att testas i fullskaleförsök. Arbetspaket 5 kommer att fokusera på projektledning och rapportering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.