Skola för alla från första dagen, Steg 3

Diarienummer 2017-03740
Koordinator KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 12 709 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2017 (autumn)

Syfte och mål

Projektet ska skapa en digital tjänst som stöder genuint flerspråkigt läromedel för människor som går i skolan på annat än sitt förstaspråk.

Förväntade effekter och resultat

Elever med annat förstaspråk än svenska kommer igång snabbare med skolan, lär sig svenska snabbare, når i större utsträckning gymnasiebehörighet och känner sig i större utsträckning inkluderade och som en del av samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i samverkan med 35 kommuner, ett analysföretag, ett läromedelsförlag och två ideella föreningar. Arbetet drivs iterativt i projektets lokaler i Stockholm, uppdelat i flera arbetspaket: 1. Innovationsmiljö 2. Spelifiering 3. Teknik & Programmering 4. Kön, sexualitet och heder 5. Learning Analytics 6. Industrialisering 7. Kommersialisering

Externa länkar

Hemsida för det verktyg som projektet utvecklar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.