Skogsmetanol

Diarienummer 2015-00416
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 4 439 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Konsortiets primära mål var att demonstrera den värdekedja som börjar med metanolproduktion i ett sulfatbruk och via en uppreningsprocess blir användbar för extern användning som insatskemikalie. För att realisera värdekedjan behövs en robust process med hög tillgänglighet för att säkerställa uttaget av förnybar metanol från bruket. Ett delmål var att reducera kväveinnehållet i metanolen för att undvika NOx utsläpp som är ett problemområde för många svenska bruk.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat ny teknik, designat och konstruerat en pilot för ändamålet och demonstrerat metanolrening i nästan 1000 timmar i kontinuerlig drift. Kväveinnehållet i den producerade metanolen minskades med 99 % som reducerar NOx utsläppen från bruken avsevärt. Processen robusta drift och lovande resultat med avseende på reduktionen av kväveinnehållet i den isolerade metanolen har rönt ett stort intresse från sulfatbruk både nationellt och internationellt. Valmet har därför tagit fram ett underlag för en fullskalig anläggning som idag erbjuds till marknaden.

Upplägg och genomförande

Det inledande arbetet bestod av att projektera för pilotanläggningen som också inkluderade en extensiv säkerhetsgenomgång, både inom projektgruppen och med extern part. Samtliga operatörer genomgick en utbildning rörande drift och säkerhet av metanolpiloten innan övervakningen kunde överlåtas. Utbildningen utformades och hölls av personal från Valmet, Processum och Metsä Board. Den första kontinuerliga testen följdes av två längre tester a´ 360 timmar där olika driftsparametrar utvärderades och analysprover togs ut kontinuerligt för att säkerställa resultaten över tid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.