Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skapa tillit, engagemang och förväntan.

Diarienummer
Koordinator Instant Advice AB
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med kompetensförstärkningen var att bättre nå och attrahera användarna av applikation/tjänst på djupet. Målsättningen med kompetensförstärkningen är att initialt få ett resultat som vi kommer att få användning av direkt, men också för att sätta upp metod och process för att kunna genomföra motsvarande projekt/aktiviteter i framtiden för att mer exakt kunna arbeta mot andra kunders målgrupp(-er) för olika produkter och behandlingar. Vi har uppnått målet i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet har blivit såväl ett direkt resultat som vi kunnat implementera i vår befintliga lösning (app/system), men också en bättre intern förståelse och kunskap kring metod och process för att framöver kunna utföra detta arbeta som en naturlig del i verksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra faser. På grund av förändringar hos kunden drog den andra fasen ut på tiden, vilket blev en konsekvens av att vi ville säkerställa att vi hade god samverkan med kunden. Effekten blev att hela projektet blev längre i kalendertid än planerat. Det senare innebar också att vi delvis använde andra utvecklingsresurser än de som initialt planerats. Upplägget av projektet kändes bra och det var tydligt för samtliga inblandade både vad det gäller process och metod, men också syfte och mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04793

Statistik för sidan