Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Semi-Autonom körning och dess påverkan på Mod-medvetenhet och användarUpplevelse

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 384 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - 2017-03-14

Syfte och mål

Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda efter vilka principer och med vilka metoder man skall konstruera och verifiera komplett bil med avseende på olika förarassistans-funktioner samt övergångarna mellan dessa. Antagandet är att vi med detta kan säkra en extraordinär användarupplevelse (UX) genom att skapa tydlig ansvarsfördelning mellan bil och förare och därigenom undvika mode-förvirring. Projektet kommer fokusera på egenskapsdelen av Digital User Experience där kundförståelse, kravdefinitioner och virtuella och fysiska verifieringsmetoder står i fokus.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat från projektet är att skapa ny kunskap för att förstå hur framtidens avancerade autonoma och semi-autonoma system skall utformas för att skapa så hör grad som möjligt av trygghet, säkerhet och användarupplevelse (UX). Projektet skall också resultera i att våra förarassistans-system används i större utsträckning av bilförare. Projektet skall resultera i konkreta verktyg och metoder för att kunna verifiera mod-medvetenhet och användarupplevelsen under pågående utvecklingsprojekt.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är uppdelat i fyra stycken arbetspaket. Respektive arbetspaket har en forskningsfråga knuten till sig och kommer ta ca ett år i anspråk att genomföras. AP1 och 2 fokuserar på state-of-the-art förståelse och hypotesprövning. AP3 och 4 fokuserar på kravsättning och verifiering. Projektet har bemannats upp med både seniora och forskare från både industri och akademi, nyanställd industridoktorand samt med tre examensarbeten. Studier kommer genomföras både i kontrollerade testmiljöer som AstaZero, Hällered och simulatorer men också direkt i trafik med riktiga kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 december 2021

Diarienummer 2017-01946

Statistik för sidan