Samspelseffekter mellan processvariabler och malning vid papperstillverkning

Diarienummer 2014-05092
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Intressanta korrelationer mellan massa- och pappersegenskaper och styrvariabler har kartlagts och sammanställts. Resultaten är lovande, och detta arbete kommer ligga till grund för ett fördjupningsprojekt inom innovationsprogrammet PiiA, med projektstart hösten 2015.

Resultat och förväntade effekter

Modeller har tagits fram som kopplar massa- och pappersegenskaper till styrvariabler. Modellerna visar på starka samband mellan variabler och egenskaper. Interaktiva figurer som dynamiskt illustrerar hur styrvariablerna påverkar massa- och pappersegenskaper har tagits fram baserat på dessa modeller.

Upplägg och genomförande

En designad experimentell studie genomfördes med fokus på att detektera samverkanseffekter i malningsprocessen. Effekternas påverkan på malningsarbetet och hur det i sin tur påverkar de resulterande pappersegenskaperna har analyserats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.