SALUTOGEN - Seniorers Aktivitet och Livskvalitet Understödd av Teknik genOm Glädje, Engagemang och Nyfikenhet

Diarienummer 2017-03717
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 4 136 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

SALUTOGENs syfte är att, via användarcentrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring, bidra till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa. Den teknik som tas fram ska främja seniorers fallförebyggande fysiska aktivitet och vara anpassningsbar för andra målgrupper. SALUTOGENs mål är: 1 Att SALUTOGENS dellösningar testats och anpassats efter användares behov 2 Att prototyp av SALUTOGENs systemlösning integrerats och undersökts map. potential för användare, kunder 3 Att affärsmodeller samt plan för nyttiggörande och dissemination tagits fram

Förväntade effekter och resultat

1 Dellösningar anpassade efter användarnas behov 2 Systemlösningens potential undersökt Mål för den användarcentrerade utvecklingsprocessen är att den är så effektiv att - Anpassade dellösningar kan användas och upplevs som stödjande, motiverande av minst 60% av seniora testdeltagare - Systemlösningen kan användas och upplevs som stödjande av minst 60% seniora studiedeltagare samt skattas ha ett potentiellt värde till minst 6/10 av deltagande fysioterapeuter 3 Affärsmodell och plan för nyttiggörande och dissemination Mål är att planen utgör grunden Steg 3 ansökan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan fyra företag, Västerås Stad, Region Västmanland och Mälardalens Högskola (projekt-koordinator). Projektet har även ett användarforum där Friskis och Svettis Västerås samt, SPF och PRO i Västmanland ingår. Vidare har projektet en referensgrupp och ett vetenskapligt råd. Projektets arbete är organiserat i fyra arbetspaket: 1. Användarperspektiv 2. Teknologi 3. Framtida nyttiggörande, dissemination och långsiktighet 4. Projektledning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.