Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende

Diarienummer
Koordinator Solna kommun - STADSLEDNINGSFÖRVALTNING
Bidrag från Vinnova 4 514 800 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att tillhandahålla en horisontell lösning som kan återanvändas av olika kommuner med stöd av befintliga såväl som nya vårdföretag, vilket ökar innovationskraften i samhället. Målet är att utforma, realisera och införa en smart hälsovårdslösning för medborgare, där fokus inte bara är på äldreomsorg utan också ett bättre liv för friska människor. Förutom att använda öppna internetprotokoll och standarder för smart anslutning och tillförlitlighet kommer projektet möjliggöra automatiserad säkerhet mellan hem och smart-vård-leverantörer.

Förväntade effekter och resultat

Bryta den befintliga leverantörslåsta barriären och visa att lösningar som bygger på öppna standarder är kostnadseffektiva, demokratiska, tillförlitliga och säkra. Konkurrens mellan leverantörer ökar genom att tillåta att lösningar från flera leverantörer används i en verksamhet vilket i slutändan kommer det att sänka kostnaden för digital hälsovård. Nexus och Alleato planerar att inkludera resultet från projektet i deras framtida e-hälsa och säkerhetsprodukter och tjänster. RISE kommer att erbjuda open source implementation av öppna IoT säkerhetsprotokoll i Contiki.

Planerat upplägg och genomförande

Solna stad är koordinerande projektpart och ansvarar för den formella rapporteringen. I övrigt drivs projektet av övriga projektparter där RISE tar det koordinerande ansvaret för den tekniska leveransen. Solna stad bidrar med verksamhetskunskap och krav samt testmiljö. Dessutom har alla parter ett ansvar för kommunkation och att bidra till IoT-hubben. Genomförande av projektet sker genom digital kommunikation och möten samt fysiska möten och tester i verklig miljö i Solna stad äldreboende.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-01517

Statistik för sidan