Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende

Diarienummer 2018-01517
Koordinator Solna kommun - STADSLEDNINGSFÖRVALTNING
Bidrag från Vinnova 4 514 800 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång Internet of Things för innovativ samhällsutveckling 2018