Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI)

Diarienummer 2017-05541
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05469-en

Syfte och mål

Att klargöra hur robusta HFMI (High Frequency Mechanical Impact) processerna är idag avseende möjligheten att livslängdsförbättra svetsförband av olika svetskvalitet, samt hur utmattningslivet påverkas.

Förväntade effekter och resultat

I svetsproduktion uppstår variationer som gör att högsta svetsklass inte alltid uppnås, vilket gör att slipning kan behövas före HFMI. Projektförslaget syftar till att undersöka skillnaderna i utmattningsegenskaper hos HFMI behandlade förband som har olika svetsklass. Är HFMI teknikerna nu så robusta att variationer i svetskvalitet kan tolereras?

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 5 arbetspaket med arbetspaketledare: WP1: Definition of test matrix; WP2: Experimental Verification; WP3: Analytical Verification, WP4: Utilization of results; WP5: Project management & Investigation of potential for a full project). Regelbundna mötet kommer hållas i projektgruppen där alla kommer delta. Projektkoordinator Swerea KIMAB är ansvarig att möten hålls och att mötesanteckningar skrivs som blir delad med projektgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.