Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Robusthet för svetsefterbehandling med HFMI för ökad utmattningshållfasthet i svetsade strukturer (ROMI)

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 492 168 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2017-05541.pdf (pdf, 283 kB)

Syfte och mål

I svetsproduktion uppstår variationer som gör att högsta svetsklass inte alltid uppnås, vilket gör att slipning kan behövas före HFMI-behandling vilket är kraftigt fördyrande. Syftet med denna förstudie var att undersöka hur robust HFMI-processen är mot variationer i svetskvalitén om en svets med stora variationer kunde behandlas direkt med HFMI. Resultaten från denna förstudie har starkt indikerat att så är fallet. Måluppfyllelsen är god.

Resultat och förväntade effekter

Utmattningsresultaten i denna studie visar att de HFMI-behandlade svetsarna som ursprungligen var svetsklass D uppnår en utmattningshållfasthet som är i samma nivå som med dagens rekommendationer kan uppnås för svetsklass B genom HFMI-behandling. Resultaten visar väldigt stor potential för att utvidga användningsområdet för HFMI för att inkludera svetsklasser under vad som accepteras idag. Om rekommendationer för användning av HFMI revideras så att de inkluderar även lägre svetsklasser, skulle t ex antalet kassationer kunna minska avsevärt och processeffektiviteten öka.

Upplägg och genomförande

Utmattningsprovstavar med svetskvalité B och D tillverkades och stavarna med svetskvalité D HFMI-behandlades med totalt fyra olika metoder för att studera effekten av variationer i HFMI-maskin, operatör och verktygsradie. Utmattningsprovning utfördes vid en lastnivå med sex parallella prov per variant och resultaten jämfördes mot de icke-behandlade referenserna. Svetsgeometrin uppmättes mha laserscanning före utmattningsprovning. Dessa resultat användes för att skapa 3D-modeller för vidare FE-analyser. Två olika mjukvaror utvärderades för att skapa 3D-modellerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 december 2019

Diarienummer 2017-05541

Statistik för sidan