Robust och Multidisciplinär Design Optimering av Fordonsstrukturer

Diarienummer 2014-01340
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 93720, PVÖS23
Bidrag från Vinnova 2 660 116 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2014-03-12

Syfte och mål

Huvudsyftet med det här projektet är att identifiera effektiva metoder för att genomföra robust och multidisciplinär optimering av fordonsstrukturer, samt att säkerställa att den genererade kunskapen implementeras i industriell användning.

Resultat och förväntade effekter

Effektiva metoder för att genomföra storskalig icke-deterministisk och multidisciplinär optimering av fordonsstrukturer har utvecklats och verifierats. Resultaten presenteras i ett antal tidskriftsartiklar och två doktorsavhandlingar. Implementering av de beskrivna metoderna i produktutvecklingsprocessen leder till förbättrade egenskaper, t.ex. minskad massa och förbättrad krocksäkerhet.

Upplägg och genomförande

Arbetet omfattar utvärdering av befintliga metoder och, vid behov, utveckling av nya förbättrade metoder. Metoderna har verifierats både m.h.a. akademiska exempel och komplexa industriproblem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.