Resultatdag i Produktion2030 den 5 november 2015

Diarienummer 2015-04123
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syfte var att i seminarieform presentera och diskutera framtidens produktion i Sverige samt visa upp resultat från projekt i Produktion20030. Syftet var också att samla Sveriges aktörer inom produktionsområdet, förankra och sprida information om programmet och dess satsningar idag och framöver. Målen med projektet uppfylldes. 240 personer från industri, akademi och institut från hela Sverige deltog och det fanns utrymme och tillfällen för mingel och informella diskussioner utöver konferensprogrammet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten var hög medverkan från industrin (50% av deltagarna), stort engagemang och intresse för forsknings- och innovationsprojekten och intressanta och tankeväckande presentationer. Därtill genomförde programkontoret och kommunikationsansvarige en rad kommunikationsaktiviteter före, under och efter konferensen (Produktion2030 ´trendade´ på Twitter under dagen).

Upplägg och genomförande

Ett år före konferensen bildades en projektgrupp, bestående av programkontor, arrangör på plats i Göteborg samt kommunikationsbyrån (Brand Manual som Produktion2030 samverkar med). Omfattande produktionsplanering gjordes med regelbundna avstämningar. Stor vikt lades vid kommunikationsmaterial och alla 18 projekt gjordes om till populärvetenskapliga versioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.