Renol Bioplasten från skogen

Diarienummer 2018-02394
Koordinator REN FUEL K2B AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2020
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation