Renol Bioplasten från skogen

Diarienummer 2018-02394
Koordinator Ren Com AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Vår innovation ger verktygen till skogsindustrin att öka materialutbytet från ved till produkter genom att erbjuda ett nytt användningsområde för lignin. Vår produkt är en bioplast av lignin som plastindustrin kan använda i befintliga processer och i befintliga material. På detta sätt minskar vi succesivt mängden fossila och ej nedbrytningsbara plaster i färdiga produkter samt binder koldioxid på grund av den ökade livslängden av lignin i ett biomaterial som vi kallar Renol. Detta koncept kommer att hjälpa vår natur och skapa nya värdekedjor som dessutom gynnar vår industri.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss ta fram nya biobaserade lignin material som direkt kommer kunna ersätta fossila plaster.

Planerat upplägg och genomförande

Genom en kemisk transformation av lignin gör vi om dess egenskaperna för att passa in i plastapplikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.