Regionala utbildningsinsatser kring standardisering, ackreditering samt immaterialrätt

Diarienummer 2018-04453
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE
Bidrag från Vinnova 3 136 200 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering

Syfte och mål

Projektet är en fortsättning på förstudie kring regionala utbildningsinsatser som under 2018 visat på ett behov av att höja förståelsen kring hur och när immaterialrätt, standardisering, samt ackreditering stöder innovation. Målet är att genomför en rad regionala utbildningsinsatser med syfte att höja svenska innovationsaktörers kunskap om standardisering, ackreditering och bedömning av överensstämmelse samt immaterialrätt.

Förväntade effekter och resultat

Det direkta resultatet av genomförda utbildningar är väsentligen högre kunskapsnivå vad gäller områdena standarder, immaterialrätt, och ackreditering, framför allt bland Sveriges nuvarande och kommande innovationsaktörer. På sikt är den önskade effekten att detta bidrar till konkurrenskraft och livskraft i det svenska näringslivet.

Planerat upplägg och genomförande

Målsättningen är att under perioden december 2018 mars 2019 genomföra en pilot av utbildningsinsatser, som sedan banar väg för ca 10 utbildningsinsatser per år under perioden 2020-2022.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.