Regenerering av olja från spill och läckage

Diarienummer
Koordinator Nordic Bioengineering AB
Bidrag från Vinnova 417 020 kronor
Projektets löptid juni 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Målet är att få teknisk och ekonomisk genomförbarhet för ett cirkulärt system för regenerering av olja från spill m h a ny absorbent, digitala verktyg och värdekedjans aktörer i samverkan. Syftet är att på lång sikt återföra och återanvända all spillolja (100%) som produceras i Sverige och återanvända den som ny hydraulolja, smörjolja, transformatorolja, skärvätska och liknande oljor.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att få svar på frågan om det finns teknisk och ekonomisk genomförbarhet för ett cirkulärt system för regenerering av olja baserat på en ny absorbent, digitala verktyg och värdekedjans aktörer i samverkan. Effekter blir en fortsatt innovationsprocess och utveckling av affärsmodell för ett cirkulärt system för regenerering av olja. Ytterligare effekter inkluderar att reducera mängden farligt avfall och minska förbränning eller export av spillolja.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar fyra arbetspaket. Dessa är: AP1: Produkttest i olika miljöer för insamling av spillolja och läckage AP2: Utveckla en digital plattform som möjliggör cirkulära flöden av spillolja AP3: Ta fram förslag på cirkulär affärsmodell baserad på plattformen AP4: Studie om regenerering av spillolja i Sverige

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02426

Statistik för sidan