Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReduSalt - Saltreduktion i livsmedel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Livsmedelsacceleratorn, Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 133 333 kronor
Projektets löptid september 2020 - oktober 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Saltintaget i Sverige är dubbelt så högt som Livsmedelsverkets rekommendationer. Att äta för mycket salt kan leda till högt blodtryck vilket ökar risken för allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Arbetets huvudsakliga syfte var att utveckla innovativa metoder som möjliggör saltreduktion i livsmedelsprodukter och att implementera dessa. Andra syften var dels att informera branschen om hur de kan arbeta med saltreduktion i sina produkter, dels att upplysa konsumenter om hälsoeffekterna som ett minskat saltintag kan ge.

Resultat och förväntade effekter

Metoder för saltreduktion optimerades och utvärderades för olika livsmedel och företagen tillämpade saltreduktion i specifika produkter. En webbkurs som beskriver utmaningar och metoder för saltreduktion riktad till livsmedelsbranschen togs fram. Åtgärder för att informera allmänheten om fördelar med ett lägre saltintag identifierades. En grund lades för ett branschgemensamt nätverk i form av en frivillig branschöverenskommelse om saltsänkning. Projektet utgör en grund för framtida saltsänkningar som främjar folkhälsan och minskar samhällets sjukvårdskostnader.

Upplägg och genomförande

Arbetet var indelat i sex arbetspaket med följande rubriker: Riktlinjer och implementering av saltsänkande tekniker hos livsmedelsproducenter Måltidsrecept med reducerad salthalt Framtidens tekniker för saltsänkning Resultatspridning och ökad kunskap Långsiktig fortsättning av arbetet Projektledning och administration Arbetet genomfördes i mindre grupper med relevanta deltagare i respektive moment. Arbetspaketledarna och projektledaren hade månatliga möten för att samordna aktiviteterna. Stormöten med hela projektgruppen genomfördes var fjärde månad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2020-01824

Statistik för sidan