Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReduSalt - Saltreduktion i livsmedel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Livsmedelsacceleratorn, Agrifood and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 5 133 333 kronor
Projektets löptid september 2020 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Saltkonsumtionen i Sverige är dubbelt så hög som Livsmedelsverkets rekommendationer. Detta kan leda till högt blodtryck vilket ökar risken för allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Projektets målsättning är att bidra till ett lägre saltintag hos den svenska befolkningen genom att utveckla och implementera metoder som hjälper livsmedelsbranschen att reducera salthalten i sina produkter. Det etableras dessutom ett nationellt nätverk som arbetar vidare med saltreduktion efter projektets avslutning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet tar fram metoder, recept och riktlinjer för att producera livsmedel med mindre salt. I kombination med informationsåtgärder som vidtas för att öka svenska konsumenters efterfrågan på saltreducerade produkter bidrar projektet till en lägre saltkonsumtion i populationen. Detta resulterar i tusentals färre för tidiga dödsfall och sparar samtidigt årligen miljardbelopp i form av lägre sjukvårdskostnader. De nya metoderna bidrar dessutom till ökad konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har 16 projektpartners och är indelat i sex arbetspaket. Deltagarna från livsmedelsindustrin är framför allt involverade i utveckling och optimering av metoder för saltreduktion samt implementering av metoderna i fullskalig produktion. De största insatserna från branschorganisationer, intresseorganisationer och myndigheter sker i form av spridning av resultat och kunskap som genereras i projektet. RISE ansvarar för projektledning och bistår dessutom i projektets samtliga arbetspaket.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2022

Diarienummer 2020-01824

Statistik för sidan