Rationell tillverkning av sandwichsturkturer för energieffektiva persontransporter

Diarienummer 2017-03083
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 6 651 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion för fordonsindustrin

Syfte och mål

Omställningen från konventionella till elektriska drivlinor skapar många utmaningar, men öppnar även för nya möjligheter rörande komponentpackning och utformning av bärande strukturer samt nya tillverkningsmetoder för dessa. Projektet syftar till att nyttja möjligheter med sandwichkonstruktion för att sänka vikten och därmed energiförbrukningen för framdrift; minska värmeförluster och därmed energiåtgången för klimathållning; minska tillverkningskostnader med hjälp av nya tillverkningskoncept, rationell sammansättning och ny konstruktionsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att implementeras och användas av de berörda företagen i sin forskning och utveckling. Kunskap om hur fordon kan optimeras utifrån radikalt nya förutsättningar med innovativ sandwichteknik kommer att stärka företagens konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. Genom att studera ett antal nya koncept på delsystemnivå/artikelnivå ökar företagens möjligheter att utveckla nya produkter och tillverkningsmetoder. Detta är viktigare än någonsin då bilindustrin står inför stora utmaningar för att kunna möta framtida miljölagstiftning.

Planerat upplägg och genomförande

Volvo Buss, Clean Motion,Swerea SICOMP och Ljungby Komposit medverka i projektet. SICOMP kommer att ansvara för den gemensamma teknikforskningen inklusive projektledning och administration. Volvo Buss utvecklar och bygger baserat på resultaten från de gemensamma arbetspaketen en prototypstruktur för verifiering. Clean Motion och Ljungby Komposit utvecklar två Zbee-karosser för verifiering dels internt dels hos slutkund i ”Taxi-verksamhet”. Projektet startar 171009 och pågår t.o.m. 191231. Total projektkostnad är 11470 kSEK med FFI-bidrag på 6651 kSEK.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.