Prognostisering av spårtillväxt - asfaltbeläggningar

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

PEDRO verktyg för prognostisering av spårbildning i asfaltlager har demonstrerat och implementerat vid flera objekt av flera branschens aktörer. Deformationer predikteras under rullande trafik och med avseende till axellaster och sidolägesfördelning under fältförhållanden. Verktyget finns tillgänglig för nedladdning samt en webbaserad version.

Resultat och förväntade effekter

Implementering av PEDRO på flera objekt: Riksväg 40 Ulricehamn, motorväg E20 Hova, Bussfil i Malmö stad, motorväg E6 Fastarp och väg 678. Objekten är redovisade i publicerade rapporter. Länk: http://www.metodgruppen.nu/web/page.aspx?refid=138

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade mätningar av kontaktyta mellan däck och väg, karakterisering av de mest använda asfaltbeläggningar med avseende på stabilitetsegenskaper samt fältmätningar för validering av beräkningar. Mätningarna har använts som indata till PEDRO verktyget för prognostiserings av spårdjup. Prediktering av spår utveckling på flera observationssträckor med hänsyn till fältförhållanden har utförts. Projektarbetet omfattade även analys utförda av ex-jobbare vid Chalmers och en doktorand vid LTH.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03312

Statistik för sidan