Processindustriell simulering av systemtillgänglighet

Diarienummer 2014-05049
Koordinator Alkit Communications AB - ALKIT COMMUNICATIONS AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Följande har utvecklats i enlighet med Pi-SAMS förstudieansökan: - En modell för och simuleringar av systemtillgänglighet av ett processindustriellt use-case från industrin - modellen är förberedd för ytterligare generalisering, verifiering och validering - goda förberedelser för en fullskalig projektansökan - en fullskalig projektansökan inskickad till VINNOVA

Resultat och förväntade effekter

Projektet har förberett forskargruppen och industriella partners för ytterligare fullskaliga tillämpningar, varefter en ansökan har lämnats in till VINNOVA. Projektet gav, genom projektsamarbete, demonstrations- och simuleringsresulat, riktning för ett fullskaleprojekt och stärkte konkurrenskraften hos projektet samt dess partners. Projektet producerade en mängd data vilken behövs för och ger möjlighet till utveckling av en ny produkt avseende modellering och simulering av systemtillgänglighet, vid slutet av fullskaleprojektet.

Upplägg och genomförande

Projektets iterativa genomförande inkluderade: - samla data och komma överens om projeltmål - presentera och utvärdera preliminära resultat - presentera slutresultat och slutsatser Projektgenomförandet visade sig vara lämplig, speciellt då det stöddes av projektteaments goda förberedelser och tidigare långa forskningssamarbeten inom och mellan industri samt akademi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.