Processindustriell IoT infrastruktur: möjligheter och utmaningar

Diarienummer 2014-05095
Koordinator Fält Communications AB
Bidrag från Vinnova 456 803 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Både syftet och projektmålen har uppfyllts. Vi har i en fabriksanläggning kunnat prova och utvärdera hur en IoT-infrastruktur kan skapas. Samtliga projektmål är uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Studien har bland annat lett till följande resultat: CHAR(13) + CHAR(10) - Ett konsortium har bildats som har för avsikt ta fram en supply-chain-plattform där IoT och molnbaserad datalagring blir centrala komponenter. CHAR(13) + CHAR(10) - Den installation som gjordes vid pilotbruket kommer övergå i kommersiell drift efter en utvärderingsperiod. CHAR(13) + CHAR(10) - Ny branschövergripande samarbeten har etablerats. CHAR(13) + CHAR(10) - Ett förslag till arkitektur och en demonstator över hur industrin kan använda IoT och tillgängliggöra data via molntjänster till externa parter samt hur industrin kan dra nytta av detta.

Upplägg och genomförande

Projektets ansats har varit att praktiska pröva hur en IoT-infrastruktur kan byggas upp och tagit fram en prototyp och en demonstrator som visar hur data kan samlas in, tillgängliggöras för olika intressenter och hur industrin kan dra nytta av detta. Upplägget har varit mycket lyckat och gett värdefulla kunskaper om hur en IoT-plattform kan byggas upp samt vilka utmaningar som finns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.