Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pro Guitar Academy

Diarienummer
Koordinator Pro Guitar Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Målet med projektet var att utvärdera projektets tekniska, marknadsmässiga och legala förutsättninga och lansera en prototyp-applikation. Sammanfattningsvis kan sägas att projektet i stort varit väldigt lyckat. Vissa moment har nått längre än planerat medan andra delar har omprioriterats efter nya insikter.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har utredningar av tekniska, marknadsmässiga och legala förutsättningar gjorts. Utifrån resultatet av dessa utredningarna har bolaget - tagit fram en strategi för hantering av immaterialla rättigheter - gjort val av samt implementaterat tekniska lösningar - Utvecklat en prototypapplikation (MVP/MMP)

Upplägg och genomförande

Projektet har utöver ovan nämda utredningar och MVP, innefattat analys av målgrupp och kundsegmentering utifrån en sammanställning av frågeformulär till drygt 500 potentiella användare. En basstruktur för att hantera kommunikation och input från testanvändare har skapats. Detta kommer fortsatt att användas som ett verktyg för vidare validering och iterering av produktversioner och funktionalitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03820

Statistik för sidan