Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PreSISe-1 - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - PICTA Prehospital ICT Arena
Bidrag från Vinnova 3 712 903 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Målet är att i en brett sammansatt intressentgrupp utveckla, utvärdera och nyttiggöra ett nationellt öppet prehospitalt AI-baserat beslutstöd för att skatta sepsisrisk. I PreSISe-1 skall dessutom en långsiktig förvaltningsmodell föreslås. I denna ingår bl.a. datarepresentation, interoperabilitet och standards, underhåll och utveckling, regulatoriska frågeställningar, samt tillgängliggörande.

Förväntade effekter och resultat

Idag identifieras för få sepsispatienter prehospitalt, det finns därför stor potential att snabbt skapa stor förbättring. En ökad precision i den prehospitala bedömningen kan leda till snabbare behandling vilket i sin tur ökar överlevnadschanserna, minskar lidande och sparar sjukvårdsresurser. I PreSISe-1 kommer grunden till det långsiktiga nyttiggörandet av beslutsstödet att läggas, resultat som kan generaliseras till att gälla även andra sjukvårdsrelaterade AI-projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer pågå under två år och består av tre integrerade spår; datarepresentation, AI-utveckling och visualisering. I ett separat fjärde spår studeras modeller för praktiskt nyttiggörande samt långsiktig datatillgång. Inledningsvis kommer data från tidigare genomförda sepsisstudier att läggas samman och bearbetas för att användas i AI-utvecklingen. Genom användartester i simulerad miljö ska beslutsstödet utvärderas med fokus på hur resultaten ska visualiseras för att fungera i klinisk verksamhet samt vad effekterna blir på vårdprocessen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2021

Diarienummer 2018-01972

Statistik för sidan