Prehospital resursoptimering

Diarienummer 2018-00422
Koordinator Västerbottens läns landsting - AKMC Akutsjukvården Västerbotten
Bidrag från Vinnova 8 022 315 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juli 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (spring)

Syfte och mål

Ambulanssjukvården i Sverige har ca 660 ambulanser, gör omkring 1,2 miljoner utryckningar per år, och kostar drygt 4 miljarder kronor per år. En åldrande befolkning, urbanisering och medicinska framsteg ställer krav på en flexibel ambulanssjukvård. Målet med projektet är att utveckla processer och verktyg som gör det möjligt att organisera ambulansenheterna och dirigeringen så att verksamheten optimeras.

Förväntade effekter och resultat

Vår lösning möjliggör transparenta beslut och optimalt resursutnyttjande. Projektet skapar förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete, som kan medföra mycket stora effektiviseringsvinster. Lösningen gör det även enkelt att belysa konsekvenserna för specifika patientgrupper, vilket är centralt i ett demokrati- och jämställdhetsperspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Vi avser att kartlägga vilken information som efterfrågas och hur användargränssnittet bör utformas. Med hjälp av historiska larmdata, avancerad statistisk modellering och storskaliga simuleringar avser vi utveckla verktyg för att jämföra allokeringar under olika framtidsscenarier. I slutet av projektet kommer verktyget att användas för att belysa ett reellt verksamhetsproblem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.